ISUZU FVR 900 – XE TẢI 8 TẤN MẠNH MẼ NHẤT

Hiện nay Xe tải Isuzu 8t2 sắt xi đang được bán với giá niêm yết sau:

Giá xe tải isuzu FVR34L : 1.275.000.000 đ

Giá xe tải isuzu FVR34Q :  1.315.000.000 đ

Giá xe tải isuzu FVR34S :  1.342.000.000 đ

Giá xe tải isuzu 8 tấn siêu dài FVR34U :     1.342.000.000 đ