Xe chuyên dụng

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Xe chở ép rác 4 khối(4m3)

0934.42.30.30-0969.535.194 Trước thuế: 0934.42.30.30-0969.535.194
3

Xe chở ép rác 4 khối (4m3) DONGFENG Hồ Bắc -Giá bán : Vui lòng liên hệ -Sản phẩm: có cá.....

Xe tưới nước rửa đường 18-20 khối (18m3-20m3)

0934.42.30.30-0969.535.194 Trước thuế: 0934.42.30.30-0969.535.194
2

Xe tưới cây rửa đường 18-20 khối (18m3-20m3) -Giá bán : Vui lòng liên hệ -Sản phẩm: c.....

Xe tưới nước rửa đường 12-15 khối (12m3-15m3)

0934.42.30.30-0969.535.194 Trước thuế: 0934.42.30.30-0969.535.194
3

Xe tưới cây rửa đường 12-15 khối (12m3-15m3) -Giá bán : Vui lòng liên hệ -Sản phẩm: có .....

XE TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 9m3- 9 KHỐI

0934.42.30.30-0969.535.194 Trước thuế: 0934.42.30.30-0969.535.194
4

Xe rửa đường 9m3 -khối DongFeng /xe tưới nước rửa đường 9khối (9m3) DongFeng. -Giá bán:.....

Xe tưới nước rửa đường 5 khối(5m3)

0934.42.30.30-0969.535.194 Trước thuế: 0934.42.30.30-0969.535.194
0

Xe tưới cây rửa đường 5 khối (5m3) -Giá bán : Vui lòng liên hệ -Sản phẩm: có các màu .....