Xe chở rác

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Xe chở ép rác 16 khối(16m3)

0934.42.30.30-0969.535.194 Trước thuế: 0934.42.30.30-0969.535.194
0

Xe chở ép rác  16 khối(16m3) DONGFENG Hồ Bắc -Giá bán : Vui lòng liên hệ -Sản phẩm: .....

Xe chở ép rác 12 khối(12m3)

0934.42.30.30-0969.535.194 Trước thuế: 0934.42.30.30-0969.535.194
0

Xe chở ép rác 12 khối(12m3) DONGFENG Hồ Bắc -Giá bán : Vui lòng liên hệ -Sản phẩm: có các.....

Xe chở ép rác 10 khối(10m3)

0934.42.30.30-0969.535.194 Trước thuế: 0934.42.30.30-0969.535.194
0

Xe cuốn ép rác 10m3 (10khối) Dongfeng đời 2014 -Giá bán : Vui lòng liên hệ -Sản phẩm: .....

Xe chở ép rác 9 khối(9m3)

0934.42.30.30-0969.535.194 Trước thuế: 0934.42.30.30-0969.535.194
0

Xe cuốn ép rác 9m3 (9khối) Dongfeng đời 2014 -Giá bán : Vui lòng liên hệ -Sản phẩm: có.....

Xe chở ép rác 6 khối(6m3)

0934.42.30.30-0969.535.194 Trước thuế: 0934.42.30.30-0969.535.194
0

Xe chở ép rác  6 khối(6m3)DONGFENG Hồ Bắc -Giá bán : Vui lòng liên hệ -Sản phẩm: có các m.....